Extra service: Kredietbeschermer

Veilig geld lenen met de Kredietbeschermer

Als u een krediet afsluit, wordt er altijd gekeken welk bedrag verantwoord is om te lenen, op basis van uw huidige situatie. Toch kan er iets gebeuren waardoor u het krediet niet meer kunt betalen. U raakt bijvoorbeeld arbeidsongeschikt en uw inkomen daalt aanzienlijk, of u komt te overlijden en u wilt uw nabestaanden niet belasten met het door uw afgesloten krediet. Voor dergelijke omstandigheden kunt u een verzekering afsluiten: een kredietbeschermer. Voor de kredietbeschermer betaalt u maandelijks een premie. Deze premie is onder andere afhankelijk van de looptijd en de hoogte van het krediet.